REKRUTACJA

Szanowni Rodzice/Opiekunowie,
Rekrutacja do żłobka prowadzona jest przez cały rok kalendarzowy. Do żłobka przyjmowane są dzieci w wieku od 20-tego tygodnia życia do 3 lat. Rekrutacja do placówki prowadzona jest w wersji papierowej poprzez złożenie wniosku o przyjęcie dziecka do Gminnego Żłobka przy Publicznej Szkole Podstawowej w Surowem,

Surowe 194,
07-431 Czarnia

Dokumenty do pobrania

Deklaracja udziału w projekcie

Wniosek o przyjęcie dziecka do żłobka

Wzór oświadczenia o trudnej sytuacji

Wzór oświadczenia osoby samotnie wychowującej dziecko

Oświadczenie uczestnika - dane osobowe

Wzór zaświadczenia o pobycie na urlopie

Wzór zaświadczenia o zatrudnieniu

Formularz z danymi uczestnika

REKRUTACJA, wniosek o przyjęcie dziecka do żłobka